Lefsborgsmarschen Logo

Välkommen till Elfsborgsmarschen

Elfsborgsmarschen är en civil/militär 2-dagar marsch i Göteborg med omnejd.
Marschen är godkänd som marschprov för Nijmegen.

För mer info och anmälan om kommande event titta till vår facebook sida: Elfsborgsmarschen Facebook sida

EBM 2021 hålls endast online!

Länk till Evenemang Registrering: Elfsborgsmarschen Online 2021 Formulär

English

Welcome to Elfsborgsmarschen


Elfsborgsmarschen is a civilian/military 2-day march in and around Gothenburg.
The march is approved as a prerequisite for Nijmegen.

For more info and registration on upcoming events check out our Facebook page: Elfsborgsmarschen Facebook page

EBM 2021 is only online!

Link to Event register: Elfsborgsmarschen Online 2021 Form